Είμαι η κ. Βανέσσα και θέλω να είσαι προσεχτικός σε όλα!

Είμαι η κ. Βανέσσα. Μάλλον κάτι ιδιαίτερο έχεις μέσα στο μυαλό σου,

και θέλεις να το συζητήσουμε αναλυτικά!