Πελαγία- Είμαι Γραμματέας…Θες να κάνουμε μια ιδιαίτερη συζήτηση;

Είμαι από επαρχία και δεν έχω την ευχέρεια, για να έχω πολλές παρέες και γνώριμους.

Αν επιθυμείς, μπορούμε να κάνουμε μια τηλεφωνική κουβεντούλα.