Νταρσία – 39 ετών! Σε εμένα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα

Απλά να σου πω, ότι δεν είμαι τελείως μόνη μου εδώ,

άρα θα σου μιλάω χαμηλόφωνα. Πάρτο…σαν παιχνίδι!