Κατιάννα – Είμαι άνω των 50

Εσύ ξέρει που βρίσκεις την χαρά τελικά? Επίσης, δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ!